hobbies.org.ua

  Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її значимість у тому, що для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах, їх навчання, виховання, розвиток, соціалізація, допомога у підготовці самостійного відповідального життя; для держави – одна з найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє. І саме від професійної компетентності педагога та його вміння трансформувати свої знання учневі, значною мірою, залежить виконання поставлених суспільством завдань перед позашкільною освітою.
Метою Нової української школи є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,що має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.


Обґрунтування актуальності досвіду роботи


Громадянську освіту можна розглядати як складову громадянського виховання особистості та розуміти її як підпорядковане поняття по відношенню до громадянського виховання, метою якого є формування свідомого громадянина-патріота - людини, якій притаманні особистісні якості та риси характеру, спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.
Тому наш заклад має формувати систему універсальних знань,умінь та навичок,а також досвід особистої відповідальності,готовність до соціального самовизначення.
У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено основні компетентності за якими повинні працювати педагоги, які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

Провідна ідея досвіду
Завдання Чортківського Палацу дітей та юнацтва – формування громадянина – патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчу особистість з високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку. Ми прагнемо, щоб у закладі панував національний дух, виховувалось нове покоління українських громадян, вчимо бережливому, шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій. 
Важливим у процесі зростання професіоналізму керівника гуртка є науково-методичний супровід вирішення професійних завдань і полягає у тому, щоб:
- працювати над реалізацією Державного стандарту позашкільної освіти та
проектом « Нова українська школа»;
допомогти кожному педагогу в розвитку його ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної освіти;
надати педагогу можливість усвідомити методологію вирішення професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній парадигмі;
розкрити перед педагогом принципи побудови конкретних концепцій роботи навчального закладу і самого педагога, враховуючи своєрідність умов їх діяльності;
віднайти разом із педагогом способи реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної роботи;
орієнтувати педагога на осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки й самооцінки;
розширення експериментально – дослідницької роботи, апробація та
впровадження нових освітніх технологій та систем.

На посаду методиста ПДЮ мене було призначено у 2014 році. Хоча працюю на цій посаді порівняно недавно, однак роботи зроблено чимало. За цей час мною, з 2015 по 2017 н. р., була проведена велика та кропітка науково – методична робота. У закладі працюють: методична рада, яка проводить свої засідання, методоб'єднання керівників гуртків. Члени методичної ради беруть участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів - практикумів, інших методичних заходів. Нещодавно мною було проведено семінар-тренінг «Фандрейзинг в ЗПО».У грудні на засіданні методоб'єднання обговорювалась цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання закладу. Керівники гуртків систематично проводять майстер-класи та відкриті заняття.
Систематично розробляються методичні рекомендації керівникам гуртків, щодо проведення занять гуртків. Також підготовлений наказ « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015 – 2017 н.р.».
У своїй роботі використовую такі форми методичної роботи, як:
методичні тижні;
педагогічні читання;
науково – практичні конференції;
методичні турніри;
виставка педагогічних ідей;
аукціони педагогічних ідей;
Надаю консультації керівникам гуртків щодо проведення відкритих занять, а також проводжу роботу із молодими спеціалістами, які тільки прийшли на роботу.
Третій рік наші керівники гуртків працюють за універсальною методикою А. Гіна « Конструктор занять», основним принципом якої є «від частки – до цілого». Також, у вересні цього року, було проведено методоб'єднання та анкетування для керівників гуртків « Запорука творчого успіху».
У жовтні 2016 року керівник еколого – натуралістичних гуртків Злепко Ліда Богданівна брала участь у Всеукраїнському конкурсі « Керівник еколого – натуралістичного гуртка», де мною було надано консультації даному керівнику. За підсумками конкурсу Злепко Л. Б. виборола почесне II – ге місце. Не менш плідним на нагороди був і листопад, де методист Музичка Н. А. , культорганізатор Гайовська Н. Я. та Злепко Л. Б., разом із гуртківцями Монастирською О. та Цимбалюком М. провели науково – дослідницьку роботу « Народні традиції рідного краю». Із цією роботою гуртківці взяли участь в обласному зльоті юних дослідників природи, де одержали II –ге місце у номінації « Виставка – презентація обрядових хлібо – булочних виробів регіонів України». Цьогоріч у міському конкурсі « Замість ялинки – зимовий букет» у номінації « Дідух – різдвяний дух» вихованка гуртка «Флористика та живопис» Хруняк Юлія (керівник Н. Я. Гайовська) взяла І місце.
Протягом вересня – листопада мною та культорганізатором ПДЮ були зібрані матеріали по національно – патріотичному вихованні та оформлена папка « Національно – патріотичне виховання».
З метою формування громадянської свідомості гуртківців мною була розроблена « Цільова комплексна програма національно – патріотичного виховання» за яку одержала Диплом лауреата управління освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації.
До 130 –ї річниці з Дня народження Л. Курбаса мною був організований міський конкурс театральних колективів де гурток « Дивослово»( кер. Музичка Н. А.) одержав II – місце, а також взяла участь в обласному семінарі методистів, який проводився на батьківщині Л. Курбаса у с. Скалат Борщівського району.
Протягом 2016 – 2017 н. р. Музичкою Н. А. було надано методичні консультації у проведенні відкритих занять, а також виховних заходів (майстер – клас по виготовленні маків, виготовлення Великодньої писанки та відкриття міського конкурсу писанок, «Свято вишиванки», флеш – моб «Запали лампадку», уроків мужності, конкурсів, бесід і багато інших). Також, були розроблені методичні рекомендації з питань виховної роботи нашого закладу, методичні рекомендації щодо вшанування учасників Революції Гідності.
Велика співпраця мною ведеться із Чортківським гуманітарно-педагогічним коледжем ім. О. Барвінського, вона існує вже не один рік, тому я є части гостем у цьому закладі. У травні цього року я була запрошена у Чортківський педагогічний коледж, для участі у роботі конференції, де я презентувала специфіку роботи нашого закладу. Щорічно мене запрошують на практичні конференції роботи літніх оздоровчих таборів. Цьогоріч я виступила із лекцією « Оздоровчі рухливі ігри в літньому таборі».
Постійно працюю над підвищенням свого фахового рівня: читаю методичну літературу, використовую інтернет ресурси у своїй роботі, а у травні цього року підвищувала свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації в ТОКІППО.
Одним із напрямків виховної роботи в закладі є національно- патріотичне виховання. Виховання у дітей національної самосвідомості, гордості за свою Батьківщину проводилося з урахуванням методичних рекомендацій з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2016/2017 н.р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232. В минулому навчальному році національно-патріотичне виховання здійснювалось через проведення виховних годин в гуртках, бесіди (« Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини», « Ми - українці», « У країні рідної мови», « Я – син своєї землі», « Славетні українцці», « Я – громадянин України і пишаюсь цим», « Люди, які прославили мій край», « Сторінки історії мого міста», « Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України», « Мій рідний крайні з чим не порівняти», « Видатні постаті України», « Україна і Європа», « Ми – громадяни України»). А також я взяла участь в обласному конкурсі на кращу програму тематичної зміни у дитячих закладах відпочинку військово -патріотичного спрямування і одержала Диплом 2 – ступеня.
Традиційними стали проведення святкування Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня Захисника України, Дня української писемності. У рамках святкування цих знаменних дат проводяться зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками бойових дій на сході України,волонтерами, військовослужбовцями військової частини нашого міста А 19\15 .
Окремої уваги заслуговує сучасна волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Минулого року заступником директора О. М. Козак – Тимусь та мною був організований та проведений флеш – моб «Ми за мир», де були зібрані кошти на потреби наших військових. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи –психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань. Наші вихованці беруть участь і в таких всеукраїнських акціях, як « Лист пораненому», « Хвиля доброти», а також у волонтерських акціях передаємо продукти воїнам. У лютому місяці наш керівник гуртка «Фотоаматорство» Лановега М. В. із волонтерською місією відвідав Слов’янськ, Маріїнку, Піски та інші. Діти передавали воїнам малюнки, поробки, виготовлені своїми руками, а з передової солдати передали нашим вихованцям український прапор із їхніми підписами та закликами « Герої не вмирають», « Ми переможемо!». На початку березня, для гуртківців була організована виставка фотографій, присвячена АТО, на яку було запрошено владу міста, волонтерів, зокрема голову благодійного фонду « Бонум» Олега Кушніра, який є частим гостем у нашому закладі, громадських діячів. На протязі року було проведено надзвичайно багато заходів, присвячених боротьбі за Незалежність нашої держави у різні часи нашої історії.
Розуміємо, що наша робота не марна! Адже під час зустрічей із воїнами-героями, які боронять нашу державу від російської агресії,чуємо слова подяки. Вони зазначають, що левова частка допомоги йде не від держави, на жаль, а від звичайних людей.
Художньо-естетичний напрямок виховної роботи в ПДЮ забезпечує художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури. Реалізація даного напрямку виховної роботи відбувається через проведення традиційних свят в ПДЮ, оформлення постійно-діючих виставок, проведення звітних концертів, участь вихованців у конкурсах, виставках та фестивалях різних рівнів. Традиційними в Палаці є наступні заходи: «Відкриття занять гуртків», «Звітні концерти», «Голос Чорткова», «Парад вишиванок», «Андріївські вечорниці», родинні свята, Новорічні ранки. До цих заходів готуються святкові концерти для батьків, виставки образотворчого та декоративно - ужиткового мистецтва, ігрові програми тощо. Виховання художньо - естетичної культури особистості вихованців ПДЮ здійснюється також через такі заходи: Тиждень «Незалежність України - назавжди», «Новорічно – різдвяні привітання», роботу «Творчої майстерні» під час канікул, традиційні виставки творчих робіт вихованців, «Різдвяна катавасія», «Весняний калейдоскоп»; через залучення вихованців ПДЮ до участі у міських заходах, серед яких: заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей, участь у святах до Дня Захисника України, міському стройовому вишколі «Сокіл»(«Джура»), свято коляди «Колядуй моя родино, колядуй вся Україно».
У січні минулого року наш заклад взяв участь у міському конкурсі « Спалах зірок»,де ми з керівниками виготовляли Різдвяну зірку та отримали 10.000 грн. від Чортківської міської ради. У квітні минулого року взяли участь у конкурсі «Великодня писанка» де я, разом із керівниками, виготовили Великодню писанку .
Наші гуртківці є бажаними гостями у дошкільних закладах нашого міста. Так члени гуртка «Дивослово» під моїм керівництвом часто ставлять вистави для дошкільнят, а також виступають з концертами у міській раді, райдержадміністрації і т. д. Неодноразово наші гуртківці приймали участь у зустрічах дітей зі Сходу.
Велика робота ведеться із керівниками гуртків шкіл нашого міста, зокрема, ми провели майстер-клас з вчителями трудового навчання по виготовленні маків до Дня Примирення,а також систематично проводимо збори по проведенні дитячо-юнацької військово-патріотичної гри « Сокіл» ( «Джура»), де я є координатором та ведучою цих змагань.
Наш заклад був ініціатором створення Чортківської міської профспілки, тому ми були організаторами міських туристських змагань серед працівників освіти де я була ведучою.
Доброта і милосердя є невід’ємною частиною нашого життя, тому велика увага приділяється і цьому напряму роботи. Не перший рік я з своїми гуртківцями співпрацюємо з доброчинною організацією « Карітас». Діти організовують невеличкі концерти , декламують вірші для жителів цього закладу, організовують зустрічі із знаною у нашій області людиною, яка пройшла пекло мордовських таборів Марією Штепою.
На належному рівні у нас організована і правовиховна робота. Так на початку грудня мною був організований тиждень права у рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, де було проведено виставку малюнків « Я – громадянин України», фотовиставку « Ми маємо право», виставка літератури « Що ми знаємо про права дитини?». А у 2014 році я брала участь у конкурсі « Цікаве таборування» на правовиховну тематику, де одержала Диплом II ступеня.
Надзвичайно велика робота була проведена мною та керівниками гуртків щодо відзначення 70 – ї річниці Палацу дітей та юнацтва. Адміністрацією був розроблений місячник відкритих занять та виховних заходів де надавалась належна методична допомога по їх проведенні.
Слід зазначити, що на належному рівні у нас проводиться робота з батьками. Керівники гуртків часто проводять виховні заходи на які запрошують батьків, особливо тісна співпраця у Н. К.Гребенюк( гурток сучасного танцю), Н. В. Чертової ( гурток народного танцю), Н. А. Музички (театральний гурток). Також проводимо анкетування та тренінги для батьків.
Я постійно працюю над підвищенням свого фахового рівня:
систематично беру участь в обласних семінарах методистів;
майстер – класах, конференціях;
проходжу курси підвищення кваліфікації;
читаю фахові журнали та використовую інтернет – ресурси.
Висновок
Виходячи з цього, можна сказати, що основна виховна ідея нашого навчального закладу полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме тому громадянсько-патріотичне виховання дітей і молоді є одним з найголовніших пріоритетів навчально-виховного процесу у Чортківському міському закладі « Палац дітей та юнацтва».
Я вважаю, що проблема над якою ми працюємо виконується успішно, а результативність відображена у фотографіях та грамотах. За більш детальною інформацією звертатись:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023894482332 та www.hobbies.org.ua/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100011787242460&ref=content_filter

Використана література:
1. «Закон України про освіту» від 05.09.2017 р.№38-39,ст.380.
2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді(наказ МОН від 16.06.2015р.№641).
3.Когут О.І., Юзефик Л.О., Тимчишин О. Інноваційні виховні технології. – Т., 2009.-31с.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року(Указ Президента України №344/2013).-Режим доступу:http://www/president.gov.ua/dokcuments/15828.html.
5. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма: Навчальне видання. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80с.
6.«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді від 12.06.2015 р №334/2015.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року».