hobbies.org.ua

Проаналізувавши навчально-виховний процес закладу, слід відмітити, що робота була спрямована на задоволення інтересів у вихованців, розвиток гармонійно розвиненої особистості . Навчальний процес у ПДЮ – це комплексна діяльність педагогів щодо створення , засвоєння, використання та розповсюдження нововведень.
Адміністрація та керівники гуртків працювали над такими завданнями : забезпечення доступності освітніх послуг для дітей , що мають різні освітні запити, оновлення змісту, форм, методів та технологій позашкільної освіти, що дало можливість створити умови для креативного , інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді.

Вихованці Палацу дітей та юнацтва взяли участь у проведенні багатьох тематичних вечорів, виставок, зустрічей, екскурсій, конкурсів, змагань. Закладом проведені: «Вересень видзвонює . До Палацу час», конкурси, огляди, звіти, виставки, районна інтелектуальна гра «КВК»( « Моя країна Україна»), районний конкурс « Українкою я народилася» для старшокласників району, районний туристичний зліт Сокіл « Джура».
Краєзнавство пропагується Палацом у проведенні районних та участі у обласних етапах краєзнавчо-туристичних акцій, а саме: туристсько-краєзнавчій експедиції «Краса і біль України», «Україна», історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України».
Проведення районних масових заходів: конкурсів, фестивалів, акцій, відкритих занять та успіхів вихованців, які систематично висвітлюються в газетах «Чортківський вісник», «Голос народу».
Таким чином, щорічно проводиться велика кількість різноманітних заходів, в яких беруть участь діти усіх шкіл району. Протягом року найактивніші гуртківці нагороджуються грамотами, дипломами та похвальними листами, а також їм вручаються подарунки і заохочувальні призи.
За минулий навчальний рік Дипломом облУОН було нагороджено директора ПДЮ – Пироговського Р. М. за участь у конкурсі « Джерело творчості», грамотою - заступника директора ПДЮ Козак О. М. ,Грамотою ТОКЦ туризму і краєзнавства- Злепко Л. Б. за кращу розробку екскурсійного маршруту «Пізнай свій край». У 2011-2012 н.р. Дипломом І ступеня обласного управління освіти і науки нагороджений педагогічний колектив за участь у конкурсі « Школа сприяння здоров’я », Дипломом облУОН Козак О. М. – заступник директора ПДЮ за конкурс «Цікаве таборування ». Керівник гуртка Мандзюк У. З. одержала грамоту обласного управління освіти і науки у конкурсі « Керівник гуртка еколого-натуралістичного профілю - 2012», керівник туристичних гуртків Злепко Л. Б., отримала грамоту обласного комунального центру туризму за розробку туристського маршруту « Від замку до замку». Керівник ансамблю естрадної пісні Скрипник Я.В. нагороджений грамотою обласного управління освіти за участь у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище». Танцювальний ансамбль « Гармонія» взяв участь в V обласному фестивалі « Дивоцвіт» і нагороджений дипломом І ступеня, а зимою вони побували в Польщі з концертом у м. Лежайськ , де одержали Диплом І ступеня . Адміністрація ПДЮ нагороджена подякою обласним еколого-натуралістичного центру . Зразковий ансамбль « Наталі» нагороджений Дипломами за І, ІІ місце на всеукраїнському конкурсі з сучасного танцю « Кубок західного регіону ». Дипломом ІІІ ступеня нагороджений вихованець Байдак Роман у всеукраїнському конкурсі « Безпека та мир в Україні ».
Більше 10 гуртківців одержали грамоти обласного управління освіти і науки за участь у конкурсі фотографії « Глобалізація в сучасному світі» та цінні подарунки .
Відвідуючи різноманітні гуртки ПДЮ, діти набувають нових знань, умінь та навичок. Приймаючи участь у масових заходах, вихованці Палацу постійно спілкуються між собою, знаходять нових друзів та стають єдиним колективом .
Проаналізувавши організаційно-методичну та навчально-виховну діяльність у 2011-1012 н.р. , члени педагогічного колективу вважають актуальними такі напрями в організації навчально-виховної роботи у 2012-2013 н.р. :
- спрямовувати роботу методичної служби закладу на створення моделі професійного розвитку педагога , використання методичних рекомендацій з конкретних навчальних тем під час календарного планування; виявити рівень теоретичної готовності педагогів до використання особистісно-орієнтованого розвивального навчання; провести педраду , методоб’єднання , де обговорити зорієнтовані моделі.
- Підвищувати фахові майстерності педагога шляхом самовдосконалення для підвищення ефективності навчально-виховного процесу ( проходження курсів підвищення кваліфікації; ознайомлення з новинками літератури; набуття навичок дослідницької діяльності; розвивати ініціативу та творчий пошук; використовувати досвід колег).
- Посилювати контроль за веденням журналів гурткової роботи ; проводити консультації з питань оформлення журналів.
- Продовжувати роботу над удосконаленням роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму (туристичні), адаптувати навчальні програми до умов роботи гуртків , поліпшити навчальну та матеріальну бази даних гуртків.
- Удосконалювати роботу позашкільного навчального закладу як координаційного центру виховної та організаційно-масової роботи в районі ( надавати методичну допомогу щодо навчальних програм; ознайомити з планом районних масових заходів та інформувати навчальні заклади щодо термінів їх проведення).