hobbies.org.ua

 

І. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік.

 1. Аналіз змісту діяльності , досягнутих результатів, якості навчально-виховного процесу.

      Чортківський міський комунальний заклад «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час. Відповідно до Статуту ПДЮ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, художньо-естетичну, навчально-оздоровчу, декоративну-прикладну, концертно-просвітницьку, еколого-натуралістичну, туристсько-краєзнавчу роботу. Основним напрямком діяльності ПДЮ є художньо-естетичний , що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з вивченням вітчизняної та світової культури мистецтва, оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтва, організацію змістовного дозвілля.

      Великим попитом серед вихованців є навчально-оздоровчий напрям роботи, тобто басейн, де діти мають змогу навчитися плавати,оздоровитися.

      На сьогоднішній день Навчально-оздоровчий комплекс (басейн) відвідують 450 вихованців у 30 групах. Навчання здійснюється « ланцюгово», тобто, спочатку діти займаються у групі « Загальна фізична підготовка», потім переходять у групу « Оздоровче плавання» і завершують навчання у групі                  « Крихта здоров’я».

     Заняття проводяться окремо для хлопців, окремо для дівчат ( щоденно).

    Метою діяльності ПДЮ на 2016/2017 н.р. було впровадження системи проектування професійного самовизначення обдарованої особистості дитини у позашкільному навчальному закладі.

  Пріоритетними завданнями роботи ПДЮ у 2016/2017 н.р. були: створення сприятливих умов для особистісного ставлення та всебічного розвитку кожної дитини, формування її життєвих компетентностей, розвитку обдарувань через забезпечення наступності в навчанні, системного психолого-педагогічного супроводу навчально- виховного процесу; організація змістовного дозвілля; розвиток потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до здоров’я, навичок безпечної поведінки; виховання гідності, поваги до прав людини та патріотизму.

     Навчально-виховний процес в ПДЮ  у 2016/2017 навчальному році забезпечували  19 педагогічний працівник (1  працівник  знаходилася у відпустці по догляду за дитиною до 3 років). Серед них 14 керівника гуртків, з них: 1 сумісників. Один керівник гуртка має звання «керівник гуртка - методист». Адміністрацією та методичною службою ПДЮ  проводиться робота щодо підвищення рівня навчавльно-виховного процесу в закладі через створення умов для зростання професійної компетентності педагогів, в тому числі через систему курсів підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників, проведення семінарів, практикумів, майстер-класів, індивідуальних консультацій методиста. Окрема увага приділяється роботі з молодими та малодосвідченими педагогами. У 2016/2017 навчальному році в ПДЮ робота гуртків була організована за напрямками: художньо-естетичний, , соціально-реабілітаційний,туристсько-краєзнавчий,еколого-натуралічничний ,декоративно-прикладне мистецтво, навчально-оздоровчий.

 Напрямки діяльності гуртків ПДЮ на 2016-2017н.р.

Напрями роботи

Кількість вихованців

Запланована на 01.09.16р.

Фактична на 01.05.2017

1.      

Художньо- естетичний

157

187

2.

туристично – краєзнавчий

27

27

3.

еколого – натуралістичний

36

36

4.

декоративно  - прикладного мистецтва

66

66

5.

соціально-реабілітаційний

12

12

6.

навчально-оздоровчий

450

450

      Згідно мережі гуртків на 2016/2017 навчальний рік в закладі було заплановано роботу 19 гуртків, 65 груп, в яких планувалося навчання 748 вихованців. З січня 2017р. в закладі працювало 19 гуртків, 67 груп, які охоплювали навчання 778 вихованців.

   Гурткові заняття протягом року проводились на базі ПДЮ , Навчально-оздоровчого комплексу, Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 та Чортківської ЗОШ-інтернату  міста згідно з угодами про використання навчальних кабінетів, розкладом, погодженим профспілковим комітетом та радою закладу, затвердженим директором ПДЮ, у відповідності до вікових особливостей вихованців з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Навчальний заклад

Кількість груп гурткової роботи

2015/2016

2016/2017

 

1

Чортківький ПДЮ

13

13

 

2

Чортківська ЗОШ-інтернат

1

1

 

3

ПП « Лановега»

1

1

 

4

Навчально-оздоровчий комплекс

3

33

 

5

Печера « Млинки»

2

2

 

6

Чортківська ЗОШ №7

-

2

 

 

         Навчально-виховний процес у ПДЮ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурси, вікторина, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо.

     У канікулярні, святкові та вихідні дні Палац  працював за окремими планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводиться суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, екскурсії, тренінги, змагання, репетиції тощо.

     Відповідно до Статуту закладу у 2016/2017 н.р. заняття розпочалися 01 вересня 2016 року, завершились 31 травня 2017 року. Навчальні заняття проводилися за семестровою системою: I семестр – з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2017 року; II семестр - з 03 січня 2017 року по 31 травня 2017 року. З 01 вересня почали працювати гуртки початкового (ІІ рік навчання), основного  з 15 вересня - гуртки початкового рівня навчання, 1 року навчання. Зарахування у гуртки хореографічного, туристсько-краєзнавчого, навчально-оздоровчого напрямів  здійснювалось на підставі довідки медичної установи з висновком про відсутність протипоказань, яка входила в заявку.

       Навчально-виховний процес у Палаці дітей та юнацтві  у 2016/2017 навчальному році здійснювався за типовими навчальними планами і програмами з позашкільної освіти. У заступника директора  кабінеті у наявності навчальні програми за всіма напрямами роботи гуртків, які функціонують у навчальному закладі. Складені у друкованому та електронному вигляді каталог навчальних програм для гуртків позашкільних навчальних закладів.

     В 2016/2017 н.р. в НВП палаці  використовується 19  програм, їхня кількість за напрямками та відповідний рівень затвердження відображено у таблиці.

Напрями роботи гуртків

Рівень затвердження програм

Початковий

Основний

 

 

МОН

УОМС

МОН

УОМС

1.

художньо- естетичний

6

1

 

 

2

туристично – краєзнавчий

 

 

 

2

3

еколого – натуралістичний

2

1

 

 

4

декоративно  - прикладного мистецтва

3

 

 

 

5

соціально-реабілітаційний

 

 

 

1

6

навчально-оздоровчий

 

3

 

 

             

   Мережа навчальних гуртків Чортківського Палацу дітей та юнацтва Чортківської  міської ради:

         Протягом останніх навчальних  років у закладі збережена  мережа гуртків позашкільної освіти:

Навчальний рік

Кількість направлень роботи гуртків

Кількість груп гуртків/гуртків

Кількість вихованців

2013/2014

6

47/25

762

2014/2015

6

66/25

936

2015/2016

6

20/15

304

2016/2017

6

65/19

748

 1. Аналіз ефективності роботи гуртків

      Ефективним та якісним результатом діяльності вихованців позашкільного навчального закладу ПДЮ, стимулом для розвитку та самоствердження, розвитку стійкого інтересу до обраного напрямку творчості є їх участь у масових заходах  та міста, конкурсах та фестивалях різних рівнів. Важливим показником ефективності роботи гуртків є результативність їх участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, тощо. Загалом протягом 2016/2017 навчального року вихованці ПДЮ  взяли  участь у 25 конкурсах, змаганнях та фестивалях різних рівнів. Серед яких: 10міських; 10 обласних,2  всеукраїнських, 2 міжнародний. Загальна чисельна кількість перемог у конкурсах та фестивалях по рівню проведення заходів наведена в таблиці 2.1.

 

Міжнародні

Всеукраїнські

Обласні

Міські

 

Кіл-ть перемог

Кіл-ть чол

Кіл-ть перемог

Кіл-ть чол

Кіл-ть перемог

Кіл-ть чол

Кіл-ть перемог

Кіл-ть чол

Гран-прі

 

 

 

 

 

 

1

1

І

 

 

2

2

 

 

5

5

ІІ

1

12

 

 

4

4

8

10

ІІІ

1

15

8

8

1

1

2

2

Диплом за участь

 

 

 

 

1

1

 

 

Всього

2

27

10

10

6

6

16

18

      Найбільш активну участь у конкурсах різних рівнів взяли гуртки ПДЮ: «Юні екологи», « Юні охоронці природи» кер.Злепко Л. Б., « Спелеологи-краєзнавці» кер. Снігур. В.А.,зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс» та зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Наталі» кер. Гребенюк Н.К.,хореографічний ансамбль « Гармонія» кер. Чертова Н. В., хореографічний ансамбль «Елегія» кер. Федічкіна Л.В., «Образотворче мистецтво » кер. Томашевська І. П., кер.Вівсяник Л. П., « Фотоаматорство» кер. Лановега М. В., « Дивослово» кер.Музичка Н.А.,  як свідчать наведені дані, високу активність не завжди супроводжує високий рівень результативності. Керівники гуртків повинні зрозуміти, що одним із ефективніших методів у вихованні та розвитку дитини є метод стимулювання. Здебільше діти відвідують гуртки для отримання кінцевого результату: перемога у змаганнях, виступи, конкурси тощо.

       З метою популяризації гуртків закладу, закріплення співпраці з навчальними закладами, установами та громадськими організаціями міста вихованці ПДЮ систематично приймають участь у міських заходах, святах, концертах тощо, які дають можливість вихованцям ПДЮ продемонструвати свої здібності та вже досягнуті результати свого навчання. Протягом 2016/2017 навчального року творчі колективи ПДЮ були запрошені та взяли участь у 15 заходах, серед яких: міські свята, шкільні концерти, заходи, присвячені пам’ятним та святковим датам народного та державного календаря тощо. До цих заходів вихованців ПДЮ готують творчі виступи, концерти, ярмарки тощо. Найбільша активними учасниками міських заходів, концертів, ярмарок та святкових програм є вихованці гуртків: « Я- Лідер» кер. Козак-Тимусь О. М.,   « спортивно-бальний танець» кер. Гребенюк Н. К., « Народно-сценічний танець» кер. Чертова Н. В., Хореографічний кер. Федічкіна Л. В., ВІА « Оберіг» кер. Скрипник Я. В., « Образотворче мистецтво» кер. Томашевська І. П.та кер. Вівсяник Л. П., « Дивослово» кер. Музичка Н. А., « Фотоаматорство» кер. Лановега М. В., «Юні екологи» кер. Злепко Л. Б.

    Одним із показників ефективності роботи гуртків є їх участь у масових заходах ПДЮ. Загалом протягом 2016/2017 н.р. закладом було проведено27 масових заходів, які охопили 1025 вихованців.

ІІ Ефективність управлінської діяльності

    Впродовж навчального року адміністрацією позашкільного навчального закладу «Палац дітей та юнацтва» здійснювався внутрішній контроль за різним напрямками діяльності закладу. У 2016/2017 навчальному році адміністрацією ПДЮ було винесено   питання, серед яких: стан навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямків, питання фінансово-господарчого напрямку, методичного супроводу НВП, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, організація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, співпраця з ЗНЗ та громадкістю, стан ведення документації  керівників гуртків, ефективність та результативність роботи гуртків, рівень укомплектованості та наповнюваності груп гуртків, збереження контингенту вихованців, кадрове забезпечення закладу, організація змістовного дозвілля вихованців ПДЮ та дітей міста під час канікул, реалізація самоосвітньої діяльності керівників гуртків, атестація педагогічних працівників, ефективність використання ІКТ на заняттях, ефективність виховної роботи закладу тощо. Переважаючими видами контролю були поточний, діагностичний, підсумковий, оглядовий та тематичний. Результати контролю узагальнювались у формі інформацій та доводилися до відома колективу на нарадах при директорі, педагогічних радах, методичних радах, методичних об’єднаннях відділів ПДЮ. Протягом 2016/2017 навчального року адміністрацією ПДЮ було відвідано заняття гуртків, серед яких: директоромПДЮ Пироговським Р.М. – 12 занять, заступником директора з НВР Козак-Тимусь О.М.– 25 занять, , методистом Музичкою Н. А. – 22 занять. За результатами перевірок з педагогами проведені консультації, індивідуальні співбесіди, надані рекомендації, заплановані заходи з підвищення педагогічної майстерності на наступний навчальний рік.

ІІІ Методична діяльність

     Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її значимість у тому, що для дітей – це розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах, їх навчання, виховання, розвиток, соціалізація, допомога у підготовці самостійного відповідального життя; для держави – одна з найефективніших інвестицій у найближче і віддалене майбутнє. І саме від професійної компетентності педагога та його вміння трансформувати свої знання учневі значною мірою залежить виконання поставлених суспільством завдань перед позашкільною освітою.

Важливим у процесі зростання професіоналізму керівника гуртка є науково-методичний супровід вирішення професійних завдань.

      Підготовка педагогів до інноваційної діяльності – актуальне завдання науково-методичного супроводу навчальних закладів і полягають у тому, щоб:

 • допомогти кожному педагогу в розвитку його ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної освіти;
 • надати педагогу можливість усвідомити методологію вирішення професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній парадигмі;
 • розкрити перед педагогом принципи побудови конкретних концепцій роботи навчального закладу і самого педагога, враховуючи своєрідність умов їх діяльності;
 • віднайти разом із педагогом способи реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної роботи;
 • орієнтувати педагога на осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки й самооцінки.

  Методистом нашого закладу Музичкою Надією Андріївною у 2016 – 2017 н. р. була проведена велика та кропітка  науково – методична робота.

Так у вересні були розроблені методичні рекомендації керівникам гуртків і роздані на засіданні методобєднання. Також підготовлений наказ « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016 – 2017 н.р.». Також, у вересні, було проведено анкетування для керівників гуртків                           « Запорука творчого успіху».

      У жовтні 2016 року керівник еколого – натуралістичних гуртків Злепко Ліда Богданівна брала участь у Всеукраїнському конкурсі « Керівник еколого – натуралістичного гуртка де методистом було надано консультації даному керівнику. За підсумками конкурсу Злепко Л. Б.  виборола почесне II – ге місце. Не менш плідним  на нагороди був і листопад, де методист Музичка Н. А. , культорганізатор Гайовська Н. Я. та Злепко Л. Б. , разом із гуртківцями Монастирською О. та Цимбалюком М. провели науково – дослідницьку роботу « Народні традиції рідного краю». Із цією роботою гуртківці взяли участь в обласному зльоті юних дослідників природи, де одержали II –ге місце у номінації «  Виставка – презентація обрядових хлібо – булочних виробів регіонів України».

     У листопаді методист Музичка Н. А. та культорганізатор Гайовська Н. Я. взяли участь у науково – практичній конференції, що відбулась  у Чортківському педагогічному коледжі ім. О. Барвінського на тему « Специфіка роботи ПНЗ».Протягом вересня – листопада методистои та культорганізатором ПДЮ були зібрані матеріали по національно – патріотичному вихованні та оформлена папка « Національно – патріотичне виховання».

        З метою формування громадянської свідомості гуртківців методистом ПДЮ була розроблена « Цільова комплексна програма національно – патріотичного виховання» за яку одержала Грамоту обласного управління освіти. До 130 –ї річниці з Дня народження Л. Курбаса заступником та методистом закладу був організований міський конкурс театральних колективів де гурток « Дивослово»(  кер. Музичка Н. А.) одержав II – місце, також методист взяла участь в обласному семінарі методистів, який проводився на батьківщині Л. Курбаса у с. Скалат Борщівського району. Протягом  2016 – 2017 н. р. Музичкою Н. А. було надано методичні консультації у проведенні відкритих занять  а також виховних заходів ( майстер – клас по виготовленні маків, виготовлення Великодньої писанки та відкриття міського конкурсу писанок, Свято вишиванки, флеш – моб « Запали лампадку», уроків мужності, конкурсів, бесід і багато інших). Також були розроблені методичні рекомендації з питань виховної роботи нашого закладу, методичні рекомендації щодо вшанування учасників Революції Гідності.

    У квітні Музичка Н. А. брала участь в обласному конкурсі програм тематичної зміни  у дитячих закладах відпочинку серед педагогічних працівників загальношкільних та позашкільних навчальних закладів з програмою  « Гідна зміна» і одержала Диплом II – ступеня. У травні цього року методист була запрошена у Чортківський педагогічний коледж для участі у роботі літніх оздоровчих таборів, де Надія Андріївна виступила із лекцією             « Оздоровчі рухливі ігри в літньому таборі». У травні методист підвищувала свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації в ТОКІППО.

 

3.1. Атестація педагогічних працівників

     На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 22 наказу МОН України від 06.10.2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,наказу від07.09.2016 року №59 «Про проведення атестації педагогічних працівників ПДЮ у 2016-2017 навчальному році, з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, підвищення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році проведена значна робота з атестації педагогічних працівників. Згідно наказів про проведення атестації педагогічних працівників ПДЮ був затверджений склад атестаційної комісії і графік її засідань, члени якої розробили план своєї діяльності на 2016/2017 навчальний рік, єдину систему і алгоритм проведення атестаційного періоду для педагогічних працівників ПДЮ. Ця інформація була доведена до відома керівників гуртків, що мали намір атестуватися, під розпис. Згідно затвердженого списку, на початку 2016-2017 навчального року мали намір пройти чергову атестацію 2 працівників закладу. Всі вони були атестовані,із них: відповідає займаній посаді – 2 педагогів;; присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст»та 10 тарифний розряд  - 2 ( Чертова Н. В., Злепко Л. Б.)та  присвоєному педагогічному званню «керівник гуртка – методист» -1 особа (Злепко Л. Б.). Під час атестаційного циклу 2016/2017 навчального року у закладі було проведено такі заходи: відкриті заняття; виховні заходи; виступи щодо напрямків діяльності та основної науково-методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив ПДЮ, обрано теми доповідей, які готували педагоги, що атестуються, для виступів на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах протягом навчального року. . Протягом атестаційного періоду 2016-2017 н.р. відбулося чотири попередньо запланованих засідання атестаційної комісії. Атестаційний період, відповідно до чинних вимог, було завершено до 30 березня 2017 року. Таким чином, роботу, яка проведена в рамках атестації педагогічних працівників, можна вважати задовільною.

IV.Аналіз виховної роботи

   Виховна та організаційно-масова робота в ПДЮ здійснюється відповідно до плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік, планів роботи на період канікул, затверджених наказом директора по закладу, розпорядчих документів по закладу відповідно до розпоряджень Чортківського міського голови,наказів управління освіти молоді та спорту Чортківської міської ради, листів ТОКІППО. Інформація з питань організації масових заходів, виховної роботи доводиться до членів педагогічного колективу шляхом її оприлюднення на офіційному сайті ПДЮ,на сторінці фейзбук, дошках оголошень, наказів по закладу, нарадах при директорі, педагогічних радах тощо.

    З метою реалізації програми в закладі розроблено план виховної та організаційно-масової роботи на 2016/2017 н.р., розроблено та затверджено плани виховної роботи керівників гуртків з урахуванням вікового, психофізіологічного, особистісного розвитку дітей в гуртку. Протягом 2016/2017 навчального року питання виховної роботи розглядались на педагогічній раді, нарадах при директорі, методичних об`єднаннях, семінарах. На нараді при директорі розглядались питання організації змістовного дозвілля дітей під час канікул ; 2 рази на рік розглядається питання ефективності та результативності роботи гуртків (грудень, червень), якість роботи керівників гуртків щодо реалізації інтересів вихованців, їхнього творчого розвитку (квітень). На оперативних нарадах розглядались питання складання плану виховної роботи гуртка, ознайомлення з планом виховної  роботи та масових заходів на 2016/2017 н.р.

      Одним із напрямків виховної роботи в закладі є національно- патріотичне виховання. Виховання у дітей національної самосвідомості, гордості за свою Батьківщину проводилося з урахуванням методичних рекомендацій з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2016/2017 н.р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232. В минулому навчальному році національно-патріотичне виховання здійснювалось через проведення виховних годин в гуртках, бесіди (« Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини», « Ми - українці», « У країні рідної мови», « Я – син своєї землі», « Славетні українцці», « Я – громадянин України і пишаюсь цим», « Люди, які прославили мій край», « Сторінки історії мого міста», « Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянинаУкраїни», « Мій рідний крайні з чим не порівняти», « Видатні постаті України», « Україна і Європа», « Ми – громадяни України»).

   Традиційними стали проведення святкуваня Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня Захисника України, Дня української писемності. У рамках святкування цих знаменних дат проводяться зустрічі з ветеранами Великої Вітчизнанноїх війни та учасниками бойових дій на сході України,волонтерами .

  Окремої уваги заслуговує сучасна волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагненя до відповідальної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи –психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань. Наші вихованці беруть участь і в таких всеукраїнських акціях, як           « Лист пораненому», « Хвиля доброти», а також у волонтерських акціях передаємо продукти воїнам.У лютому місяці наш керівник гуртка                                  « Фотоаматорство» Лановега М. В. із волонтерською місією відвідав Словянськ, Маріїнку, Піски та іні.Діти передавали воїнам малюнки, поробки, виготовлені своїми рукками, а з передової солдати передали нашим вихованцям український прапор із їхніми підписами та закликами « Герої не вмирають»,      « Ми переможемо!». На початку березня, для гуртківців була організована виставка фотографій, присвячена АТО на яку було запрошено владу міста, волонтерів, громадських діячів.напротязі року було проведено надзвичайно багато заходів, присвячених боротьбі за Незалежність нашої держави у різні часи нашої історії.

 Розуміємо , що наша робота не марна! Адже під час зустрічей із воїнами-героями , які боронять нашу державу від російської агресії,чуємо слова подяки. Вони зазначають, що левова частка провізій  не від держави, на жаль, а від звичайних людей.

 

  Ліга старшокласників  «Лідер» щодо роботи з учнівськими органами самоврядування. Реалізуючи завдання, визначені Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», відповідно до наказу від 02.10.2012 № 160  на базі Чортківського Палацу дітей та юнацтва   поспіль функціонує  Ліга старшокласників  «Лідер» щодо роботи з лідерами учнівських організацій, метою діяльності якого є створення умов для розвитку лідерських якостей підлітків, залучення їх до вирішення соціально значущих та корисних для міської громади справ; сприяння розвитку учнівського самоврядування як активної форми громадянського виховання підлітків. До структури  Ліги старшокласників уходять міська рада старшокласників, рада радників, яка об’єднує педагогів-організаторів навчальних закладів міста.  Відповідно до плану роботи  Ліги у поточному навчальному році проведені чотири засідання з запрошенням спеціалістів та фахівців підприємств, відділів, центрів, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, історичних традицій міста, системи організації учнівського самоврядування, питань волонтерства у місті тощо. Засідання  проводилися у вигляді тренінгів, круглих столів. За ініціативою міської ради старшокласників проведені міські  проекти «Книга звитяги Євромайдану та АТО», «Напиши лист солдату та подаруй сувенір». Проведені зустрічі з  воїнами АТО,культурно-мистецький проект « Громадські ініціативи » - Великодні фестини.,флеш морби до Дня Соборності , до Дні Революції Гідності,конкурс для обдарованої молоді « Голос Чорткова».

   Художньо-естетичний напрямок виховної роботи в ПДЮ забезпечує художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури. Реалізація даного напрямку виховної роботи відбувається через проведення традиційних свят в ПДЮ, оформлення постійно-діючих виставок, проведення звітних концертів, участь вихованців у конкурсах, виставках та фестивалях різних рівнів. Традиційними в Палаці є наступні заходи: «Відкриття занять гуртків», «Звітні концерти», «Голос Чорткова», « Парад вишиванок».До цих заходів готуються святкові концерти для батьків, виставки образотворчого та декоративного ужиткового мистецтва, ігрові програми тощо. Виховання художньо- естетичної культури особистості вихованців ПДЮ здійснювалось також 26 через загальні заходи: Тиждень «Незалежність України - назавжди», «Новорічно – різдвяні привітання», роботу «Творчої майстерні» під час канікул, традиційні виставки творчих робіт вихованців , «Різдвяна катавасія», «Весняний калейдоскоп»; через залучення вихованців ПДЮ до участі у міських заходах, серед яких: заходи, присвячених Міжнародному дню захисту дітей, участь у свят до Дня Захисника України, міському стройовому вишколі « Сокіл »(« Джура»), свято коляди « Колядуй моя родино, колядуй вся Україно »хода Різдвяних зірок « На небі зірка засіяла», конкурсі « Спалах зірок»,де отримали 10.000 грн. відЧортківської міської ради, взяли участь у конкурсі « Великодня пеисанка» 5 000  грн.. Презентувавли Книгу звитягів Євромайдану та АТО, провели майстер-клас з вчителями трудового навчання по виготовленні маків до Дня Примирення,провели міські змагання дитячо-юнацької\ військово-патріотичної гри « Сокіл»( Джура), ІІ міські профспілкові туристські змагання серед працівників освіти. . Одним із напрямків художньо-естетичного виховання є участь вихованців у конкурсах, виставках та фестивалях різних рівнів.

Протягом навчального року Палацом дітей та юнацтва проведено: Вересень

1.Підготували стінгазету про безпечну поведінку дітей на дорогах.

2.Організували святковий захід ,присвячений відкритті гуртків.

3.Заочна відео мандрівка «Країна,в якій я живу».

4.Провели годину спілкування на тему: «Велика родина-рідна Батьківщина».

5.Організували зустріч з працівниками ДАІ (про стан дитячого травматизму на дорогах).

6.Виготовили стінгазету «Наш друг-дорожній рух».

7.Провели масово-пізнавальний захід з вивчення правил дорожнього руху.

8.Провели флеш-моб  з патріотичного читання  поезій ,присвяченого 25-й річниці Незалежності України.

9.Година пам'яті «А Бабин Яр мовчить,тривоги повен вщерть».

10.Виготовили стінгазету «Незалежність України-назавжди».

Жовтень

1.Святкова програма до Дня вчителя.

2.Взяли участь у святковому концерті до Дня захисника України.

3.Виготовили стінгазету,присвячену Дню Захисника України.

4.Взяли участь у міському стройовому вишколі осередків молодіжного товариства «Сокіл»(«Джура»).

5.Провели бесіду про Шмуеля Агнона-першого нагородженого Нобелівською премією в галузі літератури.

6.Провели звіт роботи гуртка «Фотоаматорство».

7.Організували і провели год.спілкування до Дня визволення України від фашистських загарбників.

Листопад

1.Організували і провели акцію «Даруй добро людям».

2.Провели виставку історичної літератури до 75-х роковин Бабиного Яру.

3.Провели бесіду до Всесвітнього дня дитини.

4.Провели екскурсію в музей Чортківської гімназії ім.М.Шашкевича.

5.Організували і провели акцію «Запали свічку пам'яті»(Голодомор 1932-1933 р).

Грудень

1.Провели бесіду до Дня Збройних Сил України з гуртківцями середнього шкільного віку «Наші захисники».

2.Організували і провели акцію «Подарунок для воїна».

3.Провели майстер-клас по виготовленні новорічних іграшок та прикрас.

4.Організували і провели виставку робіт гуртківців образотворчого мистецтва.

5.Організували і провели новорічну шоу-програму для вихованців «Різдвяна катавасія»

Січень

1.Провели інструктаж з правил перебування в місцях проведення масових заходів та бесіду «Обережно,лід».

2.Вітання з Новим роком та Різдвом Христовим  міського голову та нач.упр.освіти,молоді та спорту.

3.Взяли участь у ході Різдвяних зірок «На небі зірка засіяла» та конкурсі «Спалах зірок».

4.Провели лінійку присвячену Соборності України.

Лютий

1.Провели бесіду присвячену 170-річчю від дня народження О.Барвінського.

2.Провели майстер-клас по виготовленні листівок та прикрас до Дня Валентина.(фотозона)

3.Організували і провели відбірковий тур до конкурсу «Голос Чорткова».

4.Провели презентацію «Книги Звитяги АТО».

5.Провели гала-концерт «Голос Чорткова».

6.Провели флеш-моб «Запали лампадку»,присвячений річниці Революції Гідності.

7.Виготовили стінгазету до Революції Гідності.

Березень

1.Організували і створили фотозону «Ось такий весняний настрій вирував у нас».

2.Провели концертну програму присвячену святу весни.

3.Провели флеш-моб з читання поезій Т.Г.Шевченка(поема «Гайдамаки»)

4.Провели інсценізацію творів Т.Шевченка.

5.Провели майстер-клас по виготовленні маків до Дня Примирення з вчителями шкіл м.Чорткова.

6.Провели фотовиставку світлин із зони АТО(кер.гуртка «Фотоаматорство»-Лановега М.В).

7.Провели концертну програму «Весняний бал».

Квітень

1.Провели майстер-класи по виготовленні писанок до Великодня.

2.Взяли участь у виставці писанок та ярмарці присвяченій Великодню.

3.Прийняли участь у конкурсі «Великодня писанка».

 4.Провели фестиваль «Великодні гаївки».

Травень

1.Організували і провели фестиваль-конкурс театральних колективів міста,присвяченого 130-ій річниці від дня народження Л.Курбаса.

2.Провели змагання дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).

3.Провели бесіду до Дня Примирення  з гуртківцями.

4.Провели год.спілк.до Дня Матері(виставка світлин «Мама і я»).

5.Провели театр.дійство казки І.Франка «Фарбований лис».

6.Прийняли участь у святі обдарованих дітей «Обдарована юнь Чорткова».

7.Провели День вишиванки на площі міста.

8.Провели звітній концерт ПДЮ.

Червень

1.Провели День захисту дітей.

2.Організували  і провели ІІ міські профспілкові туристські змагання серед працівників освіти.

3.Організували і провели дводенне літнє таборування з гуртківцями в урочищі «Білавино».

4.Провели випускний вечір на площі міста.

Липень

1.Провели відкриття кубку з футболу на міському стадіоні

    У ПДЮ проводяться масові  заходи,  під час проведення яких діти проявляють свої інтереси, здібності, творчість. Найбільш активні та творчі вихованці нагороджуються грамотами, відзначаються подяками.

         Облік проведених масових заходів оформляється в журналі обліку проведених масових заходів, всі сценарії проведення заходів затверджуються методичною радою та  зберігаються в методичному кабінеті, виставляються на сайті закладу. 

Виховання дітей – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дітей.

 За рік проведено 2 загальних батьківських зборів.

Окрім цього, керівниками гуртків використовується різні форми роботи з батьками – бесіди, родинні свята, відкриті заняття, індивідуальні зустрічі.       Найбільш налагоджена робота з батьками в гуртках:  ВІА « Оберіг», ансамблях:« Наталі», «Гранде Данс», « Гармонія », « Елегія», « Дивослово»,       « Образотворче мистецтво», а також в навчально-оздоровчому комплексі                    ( басейн).  Серед колективів Палацу дітей та юнацтва  мають звання                    « Зразковий художній колектив» - Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю « Наталі» та зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс                   ( Гребенюк Н. К.) та Зразковий  вокально-інструментальний ансамбль « Оберіг» ( Скрипник Я. В).

       Протягом року добре зарекомендували себе художні колективи – зразковий ансамбль естрадно –спортивниго танцю « Наталі»,зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс» ансамбль « Гармонія», ансамбль « Елегія»,зразковий  вокально-інструментальний ансамбль «Оберіг» . Вони брали участь у міських та обласному конкурсі « Дивоцвіт , 2017»,Всеукраїнському конкурсі із сучасного танцю, Всеукраїнській танцювальній олімпіаді,  конкурсах, концертах  – районному святі  Дня міста,  флеш-мобі  лідерів учнівського самоврядування, міському святі до Дня захисту дітей.

   Зразковий вокально-інструментальний ансамбль « Оберіг» кер. Скрипник Я. В. Взяли участь в міському фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози і поезії «Свята Покрова», міському конкурсі духовної пісні « Молитва за Україну» номінація «Великодня гаївка». Керівник гуртка Скрипник Я. В. взяв участь у обласному етапі всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних  навчальних закладів у 2017  році, де отримав лауреата і нагородженний дипломоа управління освіти управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації .У номінації «Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти»(категорія «Навчальні програми»)

    Зразкові колективи « Наталі» та «Гранде Данс»кер. Гребенюк Н. К. організовували і проводили регіональні змагань «Super Star», участь у обласних,Всеукраїнських змаганях «WORLD MODERN DANCING» м. Тернопіль ,Першість світу з шоу танців «LIVE IN DANCE» м. Київ, Всеукраїнська танцювальна олімпіада 2016 м. Тернопіль, організація та проведення звітних концертів; участь у міських  конкурсах, концертах, фестивалях.

Вихованці танцювальних ансамблів « Гармонія», « Елегія» ( кер. Чертова Н. В., Федічкіна Л. В.) взяли участь у обласному пісенному-хореографічному фестивалі « Дивоцвіт »де були нагородженні дипломом за участь у фестивалі. Хореографічний ансамбль « Гармонія » ( кер. Чертова Н. В. ) та хореографічний ансамбль « Елегія »( кер.Федічкіна Л. В.)  взяли участь уVІІ –й Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв « Джерело надії». Ансамбль « Гармонія» є лауреатом ІІ премії в номінації народна стилізація, ансамбль « Елегія» є лауреатом ІІІ премії в номінації народний танець.

Хореографічні ансамблі беруть участь у внутріпалацівських міських , районних конкурсах, масових заходах, флеш мобах. 

        Вихованці гуртків  декоративно-прикладного та образотворчого  мистецтва –    приймали участь у ярмарці по збору коштів для воїнів АТО . Гуртки              « Образотворчого мистецтва» прийняли  участь у обласному конкурсі « Вода –це життя » де вихованка гуртка Богуславець Діана  зайняла ІІ місце, Коцюба Ганна –ІІІ місце була нагородженна грамотою та подарунком. Дрозд Галина та Караульна Іванна вибороли  ІІ місця у міському фестивалі- конкурсі « Свята Покрова ». Керівники гуртків « Образотворчого мистецтва» проводили майстер-класи , організовували виставки , пленери.  Взали участь у міських конкурсах «Моє майбутнє», « Наш друг – дорожній рух», « Мелодія пензля».Обласних конкурсах « Омраяна Україна очима дітей», « Охорона праці очима дітей». Вихованка гуртка « Образотворчого мистецтва» Коцюба Ганна взяла участь у всеукраїнській  дитячій мистецькій акції « Мій Шевченко-мій світ». 

        Керівник гуртка  « Фотоаматороство » Лановенга М. В. Разом із вихованцями  провели виставку-звіт присвячену до до Дня Захисника України. Учні брали участь у виставках , майстер –класи , пленери, зустрічі із відомими митцями нашого краю.Вихованець Матвіїшин Володимир у міському фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози і поезії « Свята Покрова» номінація « Фотографія»отримав гран-прі. У оласному етапі отримав диплом ІІ ступеня.Керівник гуртка презетував світлини із зони АТО. Вихованці брали участь у обласному конкурсі «Вода це життя»Катернюк Ольга –ІІ місце

          Вихованці гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку брали участь у обласних змаганнях із спелеотуризму. Щорічно, у кінці вересня, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій проводить відкриті змагання Тернопільської області серед юнаків із спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті Володимира Радзієвського». Цьогоріч вони проводились у печері «Кришталева» в с. Кривче Борщівського району з 30 вересня по 02 жовтня 2016 року. Команда Чортківського Палацу дітей та юнацтва традиційно, вже не перший рік, бере участь у цих змаганнях. А в недалекому 2014 році вони стали володарями Кубка пам’яті Радзієвського. Не «пасли задніх» наші спортсмени і цього року, а тому за підсумками трьохденної боротьби одержали почесне ІІІ місце. Більше 10 грамот привезли наші гуртківці з різних видів.

А змагання проходили на таких дистанціях:

- «Заданий напрям» (І – Власюк Аліна, Василинин Владислав)

- «Маркована траса» (ІІІ місце – Чертов Владислав, Мацейків Юлія)

- «За вибором» (ІV місце – Попик Олег, Чинкалюк Оленка)

- «Позначений маршрут» (ІV – Піхуник Вікторія, Мельник Ігор)

  Оскільки це були відкриті змагання, що мають статус Всеукраїнських, то сюди приїхали 2 команди із столиці (м. Київ та Дарницький район), м. Полтави та Запоріжжя. Прекрасна, не по-осінньому тепла погода та поважні суперники, які приїхали із різних куточків нашої країни, сприяли хорошому настрою та прекрасній результативності нашої команди ще в одному конкурсі «Таборування» (ІІІ місце). А ще, за цей, порівняно невеликий час, наші гуртківці здружились із туристами з Полтави. Почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги панували впродовж всіх змагань і сприяли відмінним результатам.

  Своїй перемозі вихованці Чортківського ПДЮ завдячують керівнику гуртка «Спелеологи – краєзнавці » Володимиру Анатолійовичу Снігуру, а також міському голові Володимиру Петровичу Шматьку, який виділив кошти для придбання туристського спорядження. Наші гуртківці одержали нові палатки, спальні мішки, карабіни, шнури, ліхтарі, каски та багато іншого.

  Після повернення команди з перемогою, міський голова, розуміючи важливість розвитку туризму серед дітей та за високі туристські результати, дофінансував заклад додатково на 15 тис. грн. для придбання обладнання та спорядження, що дасть можливість суттєво покращити матеріально-технічну базу Палацу дітей та юнацтва.

Аналіз роботи екологічних гуртків за 2016-2017 навчальний рік

Гурток  «Юні екологи»: 14.09-виставка робіт (ПДЮ). 06.10-Круглий стіл на тему: «Золота осінь».07.10-Круглий стіл на тему: «Повзик-птах 2016року». 02.11- обласний конкурс (Зліт юних дослідників), де вихованці гуртка Монастирська Оксана та Остапів Іван заняли почесне ІІ місце, тема досліджуваної роботи «Хліб-батько, хліб-годувальник, хліб-усьому голова».06.12-місцевий етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет». Вихованці Монастирська Оксана та Цимбалюк Марія подали на конкурс 8 робіт, де отримали такі призові місця: І-місце за Новорічну композицію «Новорічно-різдвяна лісова казка», І місце за Галицький сувенір «Новорічний світильник», ІІ місце за дідух, ІІ місце за Новорічний вінок. 15.12- обласний етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет», де отримали ІІІ місце у номінації Галицькі сувеніри «Новорічний світильник». Вихованцями гуртка виконано такі роботи:-стінгазета (Повзик-птах 2016року),-стінгазета про хліб,-Новорічний вінок,-Зимовий букет у вазі,- Новорічно-різдвяна лісова казка, - Омела взимку,- Серветка на багатство, -Новорічна флористика у кошику, -Дідух, -Новорічний світильник, -Оригінальне віяло.

Гурток  «Основи екологічних знань»: 14.09-виставка робіт (ПДЮ). Вихованці взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Повзик-птах2016 року», де Тимчак Анастасія  виконала роботу під назвою «Повзик весною», Русінкевич Оля-виріб на тему « Повзик взимку», Джус Микола- «Повзик влітку», Моткалюк Софія «Повзик осінню». Виготовлено гуртківцями різноманітні сніжинки, Грибочки під осінім листям тощо.

Гурток  «Юні охоронці природи»: 14.09-виставка робіт (ПДЮ). Вихованцями було виготовлено такі вироби:-Скрипковий ключ,-Тортик,-Дівчина-осінь,-Пінгвін,-Рамочка під фото,-Ваза і квіти, -Підсвічник,-Новорічна серветка, -Ялиночка,-Зіронька,-Грибна поляна,-Метелики,-Хатинка,-Ангелики тощо.

Керівник екологічних гуртків Л.Б.Злепко отримала ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості»

Виконано програму МОН, яка була запланована на І-ІІ півріччя навчального року, а саме: теоретичні заняття, екскурсії, практичні роботи.

  З гуртківцями виконано різноманітну кількість виробів з природнього матеріалу та побутових відходів,а саме: різнобарв’я квітів, гроно калини, різноманітні картини з квілінгу, обереги, писанки, квіти з паперу, різноманітні підкови, герб України з квілінгу, різні картини та ін.Проведено різні екскурсії. Брали участь у таких масових заходах: 

Крім того, вихованці  та керівники гуртків  які були переможцями міських етапів конкурсів стали переможцями і обласних:

Найвагоміші перемоги стали :

 • Грамота Міністерства освіти і науки України (спелеоорієнтування)                                          Василишин     Владислав - І місце

                         Власюк Аліна-І місце.

       - Грамота МОНУ ( спелеорієнтування ) команда « Кристал » ІІІ місце

- грамота управління освіти і науки ТОДА за І, І, і за ІІІ команде місце

 - Грамота управління освіти,молоді та спорту Чортківської міської ради (Свята Покрова)  Мадяра Катерина-ІІІ місце

                                                    Матвіїшин Володимир –І місце

                                                    Прохорова Валентина –ІІІ місце.

                  Малюнки                 Дрозд Галина –ІІ місце

                                                   Караульна Іванна-ІІ місце

Світлини                 Диплом ІІ ступеня Матвіїшин                                  Володимир  ІІІ місце

 • Грамота обласного управління  освіти і науки ТОДА  Обласний зліт юних дослідників природи.(Злепко Л.Б.,Гайовська Н.Я)

                                                   Монастирська Оксана –ІІ місце

                                                   Остапів Іван –ІІ місце

 • Грамоти управління освіти,молоді та спорту Чортківської міської ради

           міського етапу обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий букет».(Злепко Л.Б) 06.12.16р

Номінація «Різдвяна казка»:Монастирська Оксана-І місце

                                                 Цимбалюк М –І місце

                  «Новорічний вінок»:Монастирська О-ІІ місце

                                                      Цимбалюк М -ІІ місце

Номінація «Галицькі сувеніри»:Монастирська О-І місце

                                                        Цимбалюк М -ІІ місце

            Новорічний світильник:                                                      

                                                      Монастирська О-ІІмісце

                                                      Цимбалюк М-І Імісце

 • Диплом обласного управління освіти «Книга звитяги Євромайдану та АТО Гевко Любов
 • Диплом І ступеня у районному конкурсі  «Мелодія Пензля»

                                                      Коцюба Анна-І місце

 • Грамота Тернопільського обласного управління водних ресурсів конкурс « Вода-це життя»

                                                       Богуславець Діана –ІІ місце

                                                          Коцюба Ганна –ІІІ місце

                          Світлини:                Катернюк Оля –ІІ місце

 • Грамоти управління освіти,молоді та спорту Чортківської міської ради

 фестиваль-конкурс присвячений 130-й річниці Л.Курбаса

             Гурток «Дивослово» ,кер. Музичка Н.А-ІІ місце

Грамоти педагогічних працівників:

1.Грамота Міністерства освіти і науки України –Снігур В.А-ІІІ місце

2.Диплом за участь в обласному конкурсі «Цільова комплексна програма»-Музичка Н.А

3.Грамоти управління освіти,молоді та спорту з нагоди Дня вчителя:

Злепко Л.Б

Музичка Н.А

Пироговський Р.М

Гайовська Н.Я

Лановега М.В

Снігур В.А.

4.Диплом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України за ІІ місце –Злепко Л.Б

5.Грамота обласного управління освіти по проекту «Книга звитяги Євромайдану та АТО»(наказ №42 від 06.02.17р)-Козак-Тимусь О.М

6.Диплом ІІ ступеня обласного управління освіти «Гідна зміна»-Музичка Н.А(ІІ місце)

Медичне обслуговування працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази,  які щорічно проходять поглиблений медичний огляд за індивідуальним графіком.

Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у  директора закладу, злісних порушень у проходженні медогляду в цьому році виявлено не було.

До хореографічних та туристичних гуртків та зараховуються вихованці на підставі довідки про стан здоров’я .

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України.

         Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з вихованцями перед екскурсіями, походами. Всі види інструктажів оформляються в журналах гурткової роботи на відведеній сторінці. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях закладу розміщується інформація по  безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові.

 Протягом 2016-2017 н. р. нещасних випадків з вихованцями закладу не було.

 У той же час є недоліки в роботі з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме:

 -       керівники гуртків не завжди фіксують в журналі інструктажі при виході за межі закладу;

Адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність позашкільного закладу.

 Контроль — це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління.   У цьому навчальному році впорядковано номенклатуру закладу, розроблені посадові та робочі інструкції всіх працівників  Палацу, протягом   І півріччя усі педагоги  оформили портфоліо своїх гуртків.

 Внутрішній контроль за роботою гуртків в закладі здійснюють директор, заступник директора.

    Постійно на шпальтах міської газети «Чортківський вісник», жителі міста та у мають змогу знайомитися з подіями, які відбуваються в закладі. Є наявною добірка друкованих матеріалів за роками.

        Для оперативного вирішення питань та спільною роботою з документами, використання мережі  Інтернет для роботи гуртків у Палаці встановлено точки доступу до інтернету  та Wi-Fi для вихованців

       Сьогодні вже мало мати доступ до Інтернету для  того, щоб користуватися чужими ресурсами, потрібно ще зуміти показати свої.

      Наш Палац дітей та юнацтва має свій  Web-сайт позашкільного навчального закладу та відкриту сторінку у фейзбуці, де розмущуються нормативно-правові документи, організаційно-масові заходи , оголошення, новини, фотогалерея, відео та ін.. , який оновлюється постійно. 

     Тепер будь-який користувач мережі Інтернету може завітати на сайт та фейзбук і ознайомитися з робото Палацу дітей та юнацтва. Web-сайт – презентацією діяльності нашого закладу. У фейзбуці кожного дня можна побачити висвітлену інформацію про роботу закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз на сайті

На сайті Один гість та один користувач

 • sqcsxh

Недавно зареєструвались

 • sqcsxh
 • LenokFuh
 • vvmzgt
 • ovjevt
May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3