hobbies.org.ua

  На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 (зі змінами), відповідно до плану роботи Чортківського Палацу дітей та юнацтва на 2015/2016 навчальний рік протягом звітного періоду колектив Чортківського Палацу дітей та юнацтва працював над вдосконаленням особистості вихованця, направленим на розкриттям природних здібностей, формуванням її життєвої компетентності; пошуком, розвитком та підтримкою здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.


Колективом створені належні умови для адаптації вихованця у позашкільному навчальному закладі, в тому числі вихованців гуртків раннього естетичного розвитку. Педагоги навчального закладу спрямували виховний процес на національно-патріотичне виховання, створили умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації, активізували індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, турнірів різного рівня.
На початку 2015/2016 н. р. в закладі працювало 20 груп за 15 видами діяльності. Гуртки відвідували 304 вихованці віком від 6 до 18 років. Вся гурткова робота проводилась згідно навчального плану ПДЮ, який розроблено на основі типових програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки по двох рівнях – початковому та основному.
Гуртки працюють по таких напрямках як:
- художньо – естетичний;
- туристично – краєзнавчий;
- еколого – натуралістичний;
- декоративно - прикладного мистецтва;
- соціально-реабілітаційний.
Навчально – виховну роботу здійснюють 18 педагогічних працівників, в т.ч , директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, методист,культорганізатор, акомпоніатор.
Освітній рівень педагогів є високим. Збільшується кількість керівників з вищою освітою.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу в 2015-2016 році визначено створення комфортного виховного середовища в гуртках, де враховуються інтереси і запити всіх учасників навчально-виховного процесу та забезпечуються оптимальні умови навчання і виховання учнівської молоді. Основними формами організації навчання і виховання були такі форми, які сприяли самостійній, дослідницькій, творчій діяльності гуртківців, підготовці їх до активної діяльності. Таким чином, у нашому закладі цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.
Керівник гуртка не вчить, а допомагає гуртківцю вчитися, пізнавати себе і світ. Керівник гуртка не виховує, а допомагає гуртківцю шукати себе кращого, не тисне на гуртківця, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвиває, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити здібності.
Такий підхід навчання дає можливість створити позашкільний заклад особистісного розвитку і самовдосконалення. У Палаці кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від творчих успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Навчальний заклад об'єднує всіх, надає уміння міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це заклад, де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси.
У нашому закладі, де вчаться бути творцями, створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним гуртківцем своїх потенційних можливостей.
Організація навчально-виховного процесу відбувалася диференційовано відповідно до інтересів, здібностей вихованців, учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, вікторина, змагання, похід, екскурсія, практична робота на природі та в інших формах, передбачених Статутом позашкільного навчального закладу та індивідуальних можливостей, нахилів вихованців. У зв’язку з цим програмами гуртків:
зразкового вокально-інструментального ансамблю «Оберіг» (керівник скрипник ),
театрального гуртка «Дивослово» (керівник Музичка Н. А.)
передбачені індивідуальні заняття, які проводилися в цих колективах.
Важливим моментом роботи гуртків є організований набір дітей, відповідно до їх уподобань, інтересів та навичок. У закладі дотримано вимоги наповнюваності груп.
Робота щодо залучення дітей та підлітків до занять в гуртках проводилася з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальне заняття, вікторина, концерт, змагання, походи, екскурсія та інші форми роботи
Варто відзначити, що при комплектуванні гуртків враховуються психофізіологічні, вікові особливості вихованців. Зокрема, у гуртках діти соціально-незахищених категорій (46 чол.)
Керівники гуртків навчальні заняття проводять відповідно до розкладу занять, календарно-тематичних планів, які складаються на І та ІІ півріччя, літній період. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють творчу співпрацю вихованців та керівників.
Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації до переліку обов’язкової документації належать журнали обліку планування та обліку роботи гуртка, плани виховної роботи. Журнали планування та обліку роботи гуртків знаходяться у спеціально відведеному місці і ведуться належним чином. Заступником директора з навчально-виховної роботи Козак О. М. та методистом Музичкою Н. А. систематично здійснювався контроль за веденням журналів, про що свідчать записи зауважень до ведення.
Бездоганним є ведення журналів наступних керівників гуртків: Злепко Л. Б.
Скрипник Я. В., Гребенюк Н. К., Музички Н. А., Федічкіної Л. В..
Чільне місце у структурі управління приділяється засіданням педагогічної ради, на яких здійснюємо аналіз найважливіших питань навчально-виховного процесу, передбачених річним планом роботи.
У 2015-2016 н.р. році проведено 4 засідання педагогічної ради.
Один із напрямків методичної роботи – узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи педагогів:
- створено банк даних ППД педагогів навчального закладу;
- створено портфоліо керівників гуртків та методиста;
- підготовлені матеріали для участі у обласному конкурсі серед педагогічних працівників « Джерело творчості » номінація « Керівник гуртка».
Адміністрація ПДЮ, керівники гуртків працюють над проблемою творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, орієнтацією їх на досягнення особистого успіху, задоволення потреб та запитів своїх вихованців. Вирішення даних проблем здійснюється на основі участі вихованців закладу у конкурсах, виставках, концертах, творчих виступах міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародних рівнів. Кращі роботи гуртківців експонуються в навчальних кабінетах.
Вихованці та керівники гуртків брали участь у різних рівнів.
Протягом року Палацом дітей та юнацтвом проведено:
- Флеш-моб « Рушник єднання»;
- Відкриття заняття гуртків « Ми - діти рідної землі »;
- Відкриття змагань Тернопільської області серед юнаків зі спелеоорієнтування Кубок В.О. Радзієвського;
- Флеш-моб присвячений захисникам Донецького аеропорту « Дух, що тіло рве до бою»;
- Святковий концерт до Дня Захисника України;
- Флеш-моб « Рушник єднання» Палацу ;
- Екскуркія вихованців м. Тернопіль;
- Конкурс « Чарівна Україночка»;
- Фестиваль –конкурс « Свята Покрова»;
- Лінійка до Дня гідності та свободи;
- Свято конкурс « Солдат України»;
- Відкриття міської ялинки;
- Новорічний карнавал « Чарівна скринька»;
- Година спілкування до Дня Соборності « Україно соборна державо…!»;
- Флеш моб Дню пам’яті Героїв Небесної сотні « Вони тримають небо »;
- Тиждень до Дня Валентина
- Конкурс « Міс та містер Палацу»
- Тиждень до Дня народення Т. Г. Шевченка
- Година спілкування « Тарасе, великий пророче»;
- Конкурс віршів ;
- Флеш- моб на підтримку Н. Савченко;
- Відкриття фотовиставки гуртка « Фотоаматорство »присвяченно до 25 -ій річниці Дня Незалежності України;
- Святковий концерт присвячений Міжнародному жіночому Дню.
- Всеукраїнський субботник « Зробимо Україну чистою разом»;
- Лінійка –реквієм до 30 річниці Чорнобильської трагедії;
- Майстер-клас по виготовленні писанок та крашанок;
- Флеш-моб до Дня Гідності та примирення « Червоний мак»;
- Майстер- класс гаївок та веснянок;
- Парад вишиванок;
- Презентація « КНИГИ ЗВИТЯГ ЄВРОМАЙДАНУ ТА АТО »
- Організація та проведення військово-патріотичної дитячої юнацької гри « Сокіл» ( Джура);
- Майстер-клас по виготовленню «Квітки пам’яті;
- Звітний концерт гуртків художньо-еститичного напряму та виставку декоративно прикладного мистецтва та гуртків еколого-натуралістичного напряму;
- Дитячо-юнацьку, військову-патріотичну гру « Сокіл» ( Джура)для учнів ЗОШ м. Чорткова;
- Дитячо-юнацьку, військово- патріотичну гру під гаслом « Ми за мир в усьому світі, хай сміються завжди діти »для вихованців ПДЮ
- День захисту дітей під гаслом «І дорослі, і малі прагнуть миру на землі!»
У ПДЮ проводяться масові заходи, під час проведення яких діти проявляють свої інтереси, здібності, творчість. Найбільш активні та творчі вихованці нагороджуються грамотами, відзначаються подяками.
Облік проведених масових заходів оформляється в журналі обліку проведених масових заходів, всі сценарії проведення заходів затверджуються методичною радою та зберігаються в методичному кабінеті, виставляються на сайті закладу.
Виховання дітей – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дітей.
За рік проведено 2 загальних батьківських зборів на теми:
- «Через творчість – до успіху»
- «Почуйте серцем голос вашої дитини»
Окрім цього, керівниками гуртків використовується різні форми роботи з батьками – бесіди, родинні свята, відкриті заняття, індивідуальні зустрічі. Найбільш налагоджена робота з батьками в гуртках: ВІА « Оберіг», ансамблях:« Наталі», «Гранде Данс», « Гармонія », « Елегія», « Дивослово», « Образотворче мистецтво», а також в навчально-оздоровчому комплексі ( басейн). Серед колективів Палацу дітей та юнацтва мають звання « Зразковий художній колектив» - Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю « Наталі» та зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс» ( Гребенюк Н. К.) та Зразковий вокально-інструментальний ансамбль « Оберіг» ( Скрипник Я. В) .
Протягом року добре зарекомендували себе художні колективи – зразковий ансамбль естрадно –спортивниго танцю « Наталі», ансамбль « Гармонія», ансамбль « Елегія»,зразковий вокально-інструментальний ансамбль «Оберіг» . Вони брали участь у міських та обласному конкурсі « Дивоцвіт , 2016»,Всеукраїнському конкурсі із сучасного танцю, Всеукраїнській танцювальній олімпіаді, конкурсах, концертах – районному святі Дня міста, флеш-мобі лідерів учнівського самоврядування, міському святі до Дня захисту дітей.
Зразковий вокалтно-інструментальний ансамбль « Оберіг» кер. Скрипник Я. В. Взяли участь в міському конкурсі духовної пісні « Молитва за Україну» де нагородженні грамотою управління освіти за ІІІ місце.
Зразкові колективи « Наталі» та «Гранде Данс»кер. Гребенюк Н. К. організовували і проводили регіональні змагань «Super Star», участь у обласних,Всеукраїнських, міжнародних рейтингових змаганнях: «UKRAINIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2016», м. Київ; міжнародні змагання з сучасного танцю «»World Dance Championship WADF м. Ліберець Чехія ; всеукраїнсьтка танцювальна Олімпіада “ Ukrainian Dance Olympiad»м. Тернопіль; відкритті рейтингові змагання з сучасного танцю “Winter Dance Fest»м.Яремче; Кубок України з сучасного танцю «FLYNG DANCE»м. Черкаси; відкритті Всеукраїнські змагання з сучасного танцю « Golden Lviv - 2016»м. Львів, Чемпіонат України з сучасного танцю « Ukrainian Open Championship 2016» м.Київ; всеукраїнські змагання з сучасного танцю « Happy Birthday Dance Mafia» м. Тернопіль , організація та проведення звітних концертів; участь у міських та районних конкурсах, концертах, фестивалях.
Вихованці танцювальних ансамблів « Гармонія», « Елегія» ( кер. Чертова Н. В., Федічкіна Л. В.) взяли участь у обласному пісенному-хореографічному фестивалі « Дивоцвіт »де були нагородженні дипломом за участь у фестивалі. Хореографічний ансамбль « Гармонія » ( кер. Чертова Н. В. ) провів ювілейний концерт у районному будинку культури ім. К. Рубчакової, де були запрошенні гості з м. Тернополя
Танцювальні колективи Палацу взяли участь у міському фестивалі хореографічних колективів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів де вибороли ІІ місце –зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс»( кер. Гребенюк Н. К. ) , ІІІ місце поділили ансамблі « Гармонія» ( кер. Чертова Н. В.)та « Елегія» (кер. Федічкіна Л. В.). Хореографічні ансамблі беруть участь у внутріпалацівських міських , районних конкурсах, масових заходах, флеш мобах.
Вихованці гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва – приймали участь у ярмарці по збору коштів для воїнів АТО . Гуртки « Образотворчого мистецтва» прийняли участь у обласному конкурсі « Не залишай воїна АТО в зимові свята на одинці » де вихованка гуртка Осадча Тетяна зайняла ІІІ місце, була нагородженна грамотою та подарунком. Дрозд Галина та Караульна Іванна вибороли І, ІІ місця у міському фестивалі- конкурсі « Свята Покрова ». Керівники гуртків « Образотворчого мистецтва» проводили майстер-класи , організовували виставки , пленери.
Керівник гуртка « Фотоаматороство » Лановенга М. В. Разом із вихованцями провели виставку-звіт присвячену до 25 річчя Дня незалежності України. Учні брали участь у виставках , майстер –класи , пленери, зустрічі із відомими митцями нашого краю.
Вихованці гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку брали участь у обласних змаганнях із спелеотуризму. Щорічно, у кінці вересня, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій проводить відкриті змагання Тернопільської області серед юнаків із спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті Володимира Радзієвського». Цьогоріч вони проводились у печері «Кришталева» в с. Кривче Борщівського району з 30 вересня по 02 жовтня 2016 року. Команда Чортківського Палацу дітей та юнацтва традиційно, вже не перший рік, бере участь у цих змаганнях. А в недалекому 2014 році вони стали володарями Кубка пам’яті Радзієвського. Не «пасли задніх» наші спортсмени і цього року, а тому за підсумками трьохденної боротьби одержали почесне ІІІ місце. Більше 10 грамот привезли наші гуртківці з різних видів.
А змагання проходили на таких дистанціях:
- «Заданий напрям» (І – Власюк Аліна, Василинин Владислав)
- «Маркована траса» (ІІІ місце – Чертов Владислав, Мацейків Юлія)
- «За вибором» (ІV місце – Попик Олег, Чинкалюк Оленка)
- «Позначений маршрут» (ІV – Піхуник Вікторія, Мельник Ігор)
Оскільки це були відкриті змагання, що мають статус Всеукраїнських, то сюди приїхали 2 команди із столиці (м. Київ та Дарницький район), м. Полтави та Запоріжжя. Прекрасна, не по-осінньому тепла погода та поважні суперники, які приїхали із різних куточків нашої країни, сприяли хорошому настрою та прекрасній результативності нашої команди ще в одному конкурсі «Таборування» (ІІІ місце). А ще, за цей, порівняно невеликий час, наші гуртківці здружились із туристами з Полтави. Почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги панували впродовж всіх змагань і сприяли відмінним результатам.
Своїй перемозі вихованці Чортківського ПДЮ завдячують керівнику гуртка «Спелеологи – краєзнавці » Володимиру Анатолійовичу Снігуру, а також міському голові Володимиру Петровичу Шматьку, який виділив кошти для придбання туристського спорядження. Наші гуртківці одержали нові палатки, спальні мішки, карабіни, шнури, ліхтарі, каски та багато іншого.
Після повернення команди з перемогою, міський голова, розуміючи важливість розвитку туризму серед дітей та за високі туристські результати, дофінансував заклад додатково на 15 тис. грн. для придбання обладнання та спорядження, що дасть можливість суттєво покращити матеріально-технічну базу Палацу дітей та юнацтва.
Аналіз роботи екологічних гуртків за 2015-2016 навчальний рік.
Виконано програму МОН, яка була запланована на І-ІІ півріччя навчального року, а саме: теоретичні заняття, екскурсії, практичні роботи.
З гуртківцями гуртка «Юні охоронці природи» З гуртківцями виконано різноманітну кількість виробів з природнього матеріалу та побутових відходів,а саме: різнобарв’я квітів, гроно калини, різноманітні картини з квілінгу, обереги, писанки, квіти з паперу, різноманітні підкови, герб України з квілінгу, різні картини та ін.Проведено різні екскурсії. Брали участь у таких масових заходах: «Флеш-моб присвячений захисникам Донецького аеропорту», «Мужності й геройства свято»,у конкурсі «Чарівна Україночка», де Катинська Анастасія отримала І-місце, були на святі весни, на лінійці «Ідем до тебе мій Тарасе» у конкурсі читців, присвячений 202-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, які читали вірші:Катинська Анастасія "Катерина" та Гайовська Тетяна "Думка". За підсумками журі Катинську Анастасію нагороджено грамотою за ІІ місце у конкурсі читціва Гайовську Тетяну нагороджено грамотою за активну участь у конкурсі читців, присвяченому 202-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. Взяли активну участь 19 травня у Параді Вишиванок. 25 травня взяли участь у виставці, де представили різноманітні вироби з природніх матеріалів та побутових відході.
Гуртківці гуртка «Юні екологи» підготували і продемонстрували різні презентації, а саме: «Парниковий ефект», «Роль енергозбереження», «Червона книга України», «Охорона природи», «Забруднення навколишнього природнього середовища». Виконано гуртківцями різні вироби з природнього матеріалу та побутових відходів, картини з квілінгу та із засушених троянд, різні типи віял, герб України, картину з ватних дисків, новорічний букет, стилізована ялинка, новорічний вінок, кошичок, підкова на щастя, сніговик, камін, світильник, обереги, писанки, картини: «Грошове дерево», «Т.Г.Шевченко», « Метелик в осінню пору», «Карта України», «Лелека», «Оберіг», «Весняне дерево», «Дерево сердець» та ін. Проведено різні екскурсії. Взяли участь у конкурсі «Посади калину»-посадили 20 кущів калини звичайної біля навчального закладу. З гуртківцями гуртка «Юні екологи» було проведено виховний захід на тему: «Калина-народний символ України». Взяли участь у конкурсі «Чарівна Україночка», участь у міському етапі обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет», де отримали три І-ші місця у різних номінаціях. Участь в обласному етапі виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет»,за що нагороджені грамотами з Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Участь у Всеукраїнському конкурсі «День зустрічі птахів»-Остапів Іван виготовив і розвісив 7 гніздівель. Участь в обласному конкурсі «Вода-це життя», де гуртківці очистили джерело, зробили презентацію та зняли відео про воду. Участь в обласному конкурсі «Зробимо Україну чистою»,-прибирання навколо навчального закладу та очищено джерело. Взяли активну участь 19 травня у Параді Вишиванок. 23 травня на урочистому святі «Обдаровані діти» Драбик Христину і Білянську Софію нагороджено грамотами та грошовими преміями. 25 травня взяли участь у виставці, де представили різноманітні вироби з природніх матеріалів та побутових відходів.
З гуртківцями гуртка «Основи екологічних знань». Проведено різні екскурсії. Виготовили такі вироби: різнобарв’я квітів, кольоровий ланцюжок, метелики, соняшники, ромашки, ялиночки, ангелики, сніжинки, годівнички, малюнки на тему: «Зима», «Червонокнижні рослини», вироби з осіннього листя, аплікації «Перші весняні квіти» тощо. Взяли активну участь у акції «Посади калину», очистили джерело в р-ні Кадуба, були на майстер-класі «Великоднє яєчко», участь в обласному конкурсі «Зроби Україну чистою». Взяли активну участь 19 травня у Параді Вишиванок. 25 травня взяли участь у виставці, де представили різноманітні вироби з природніх матеріалів та побутових відходів.
Керівник екологічних гуртків Злепко Ліда Богданівна нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації за І місце у конкурсі «Посади калину» серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Брала участь у конкурсі «Джерело творчості» і отримала І місце як керівник екологічних гуртків області, а також подано матеріали на другий заочний Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості» у м.Київ. Взяла участь в обласному конкурсі рукописів (серед позашкільних навчальних закладів). Отримала Подяку від Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, активну участь у природоохоронній роботі та з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні. Нагороджена Дипломом Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (за агітбригаду «Чисті краплини),за вдале висвітлення практичної природоохоронної роботи, оригінальний підхід до вирішення екологічних проблем. 23 травня отримала подяку від управління освіти Чортківської міської ради за роботу з обдарованими дітьми та нагороджена цінним подарунком. 25 травня Управління освіти Чортківської міської ради нагородило грамотою Злепко Л.Б. керівника гуртків ПДЮ за активну життєву позицію та участь в роботі колективу.
Крім того, вихованці та керівники гуртків які були переможцями міських етапів конкурсів стали переможцями і обласних:
Найвагоміші перемоги стали :
- Для зразкового ансамблю естрадно-спортивного танцю « Наталі» ( кер. Гребенюк Н. К.) - зайняли І,ІІ, ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі із сучасного танцю , Дипломи за І, ІІ,ІІІ місце кубки у Всеукраїнських змаганнях із сучасного танцю м. Київ.
- Керівника гуртка Злепко Л. Б.отримала І місце у обласного етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів « Джерело творчості»;
- Керівника гуртка .Злепко Л. Б.отримала ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів « Джерело творчості»;
- Для закладу ПДЮ ( керівник Пироговський Р. М.) колективну роботу за ІІ місце в обласному зльоті юних дослідників природи.
- Для команди спелеологів ( кер. Снігур В. А. ) за ІІІ місце у Кубку України зі спелеоорієнтування.
- Для ансамблю « Гармонія» диплом за участь у обласному фестивалі « Дивоцвіт»
- Хореогафічний ансамбль « Елегія » диплом за участь у обласному фестивалі « Дивоцвіт»
- Вихованців гуртка Монастирську Оксану та Остапова Івана за ІІ місце в обласному зльоті юних дослідників природи.
- Грамотою Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації за І місце у конкурсі «Посади калину» серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області керівник Злепко Л. Б.
- Методист Музичка Н. А, диплом за участь у обласному конкурсі навчально-методичних матеріалів для методистів ПНЗ.
Медичне обслуговування працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази, які щорічно проходять поглиблений медичний огляд за індивідуальним графіком.
Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора закладу, злісних порушень у проходженні медогляду в цьому році виявлено не було.
До хореографічних та туристичних гуртків та зараховуються вихованці на підставі довідки про стан здоров’я .
Для надання першої допомоги у кабінетах є аптечки для надання першої допомоги.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України.
Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з вихованцями перед екскурсіями, походами. Всі види інструктажів оформляються в журналах гурткової роботи на відведеній сторінці. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях закладу розміщується інформація по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові.
Протягом 2015-2016 н. р. нещасних випадків з вихованцями закладу не було.
У той же час є недоліки в роботі з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме:
- керівники гуртків не завжди фіксують в журналі інструктажі при виході за межі закладу;
Адміністрація закладу разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність позашкільного закладу.
Контроль — це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У цьому навчальному році впорядковано номенклатуру закладу, розроблені посадові та робочі інструкції всіх працівників Палацу, протягом І півріччя усі педагоги оформили портфоліо своїх гуртків.
Внутрішній контроль за роботою гуртків в закладі здійснюють директор, заступник директора, які ведуть Журнали аналізу відвіданих заходів.
Здійснюється щоденний контроль за відвідуванням гуртківцями закладу, ведеться відповідний журнал.
Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу.
Постійно на шпальтах міської газети «Чортківський вісник», районної газети « Голос народу» жителі міста та району мають змогу знайомитися з подіями, які відбуваються в закладі. Є наявною добірка друкованих матеріалів за роками.
Для оперативного вирішення питань та спільною роботою з документами, використання мережі Інтернет для роботи гуртків у Палаці встановлено точки доступу до інтернету та Wi-Fi для вихованців.
Ліга старшокласників «Лідер» щодо роботи з учнівськими органами самоврядування. Реалізуючи завдання, визначені Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», відповідно до наказу від 02.10.2012 № 160 на базі Чортківського Палацу дітей та юнацтва поспіль функціонує Ліга старшокласників «Лідер» щодо роботи з лідерами учнівських організацій, метою діяльності якого є створення умов для розвитку лідерських якостей підлітків, залучення їх до вирішення соціально значущих та корисних для міської громади справ; сприяння розвитку учнівського самоврядування як активної форми громадянського виховання підлітків. До структури Ліги старшокласників уходять міська рада старшокласників, рада радників, яка об’єднує педагогів-організаторів навчальних закладів міста. Відповідно до плану роботи Ліги у поточному навчальному році проведені чотири засідання з запрошенням спеціалістів та фахівців підприємств, відділів, центрів, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, історичних традицій міста, системи організації учнівського самоврядування, питань волонтерства у місті тощо. Засідання проводилися у вигляді тренінгів, круглих столів. За ініціативою міської ради старшокласників проведені міські акції «Молодь за здоровий спосіб життя», «Напиши лист солдату та подаруй сувенір». Проведені зустрічі з воїнами АТО.
Заступником директора і методистом було проведено анкетування із випускниками ЗОШ міста « Ваше бачення випускного» . Опитування проводилось анонімно.
Громадське життя учасників навчально-виховного процесу. Колектив Палацу дітей та юнацтва велику увагу приділяє організації та проведенню міських масових заходів для дітей, підлітків та мешканців міста. Стали традиційними заходи з нагоди початку навчального року ( відкриття гуртків « Ми – діти рідної землі», флеш- моби « Рушник єднання», « Діти України прагнуть миру на землі»,), новорічні свята (відкриття новорічної ялинки , новорічна шоу програма), святковий концерт до Всесвітнього Дня захисту дитини, міський Випускний бал тощо. За 2015/2016 навчальний рік колективом навчального закладу організовані 10 міських заходів, якими були охоплені більш, ніж 890 мешканців міста. Активну участь у організації міських заходів взяли зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю « Наталі» та зразковий ансамбль бального танцю « Гранде Данс» (керівник Гребенюк Наталія Корнелівна ),хореографічний ансамбль « Елегія» ( керівник Федічкіна Людмила Валеріївна), хореографічний ансамбль « Гармонія »( керівник Чертова Наталія Валеріївна),зразковий ВІА « Оберіг» ( керівник скрипник Ярослав Володимирович),гурток « Я- Лідер» (керівник Козак Оксана Михайлівна ), театральна студія «Дивослово» ( керівник Музичка Надія Андріївна).
Слід відмітити активність та творчість у організації виставок вихованців гуртків «Образотворчого мистецтва» (керівник Томашевська Інна Петрівна), «Фотоаматорство» (керівник Лановега Микола Володимирович), «Юні екологи» (керівник Злепко Ліда Богданівна ).
Для створення сприятливого психологічного клімату серед учасників навчально-виховного процесу у закладі проводяться різноманітні заходи: «Рушник єднання», «Чарівна Україночка», «Нумо козаки »; використовуються заохочення дітей та дорослих – нагороди грамотами з нагоди Новорічних свят, Міжнародного Дня захисту дитини, Дня Відкритих дверей тощо.
Сьогодні вже мало мати доступ до Інтернету для того, щоб користуватися чужими ресурсами, потрібно ще зуміти показати свої.
Наш Палац дітей та юнацтва має свій Web-сайт позашкільного навчального закладу та відкриту сторінку у фейзбуці, де розмущуються нормативно-правові документи, організаційно-масові заходи , оголошення, новини, фотогалерея, відео та ін.. , який оновлюється постійно.
Тепер будь-який користувач мережі Інтернету може завітати на сайт та фейзбук і ознайомитися з робото Палацу дітей та юнацтва. Web-сайт – презентацією діяльності нашого закладу. У фейзбуці кожного дня можна побачити висвітлену інформацію про роботу закладу.

 

 

 

 

 

Зараз на сайті

На сайті 272 гостей та один користувач

  • sqcsxh

Недавно зареєструвались

  • sqcsxh
  • LenokFuh
  • vvmzgt
  • ovjevt
May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3